Om AHW

HVA ER AHW?
Afrikan History Week (AHW) er en kultur-organisasjon som presenterer afrikansk historie og kultur på en moderne, forfriskende og relevant måte. Arbeidet, som startet i 2002, foregår gjennom kulturarrangementer, samarbeidsprosjekter, utvekslinger, konsultasjoner, foredrag og, ikke minst gjennom den årlige kulturfestivalen ”Synlig-Usynlig”.

HVA ER ”SYNLIG-USYNLIG”?
”Synlig-Usynlig” er AHW’s årlige kulturfestival hvor afrikanske kunstnere, forfattere, artister, filmer, forskere og fagpersoner – fra inn- og utland – inviteres til å synliggjøre afrikansk historie og kultur. Programmet omfatter film, seminarer, konserter, dans, symposium og barne- og ungdomsaktiviteter.

AHW OPPSTART
Den første store festivalen, ”Synlig-Usynlig”, ble gjennomført i 2005. Festivalen har økt i omfang og besøkstall for hvert år. I 2007 ble det gjennomført 17 arrangementer med nærmere 60 artister og gjester. Festivalen trakk et publikum på 4000 mennesker.

TIDLIGERE GJESTER
Siden den første festivalen i 2005 har AHW introdusert en rekke kunstnere og gjester fra den pan-afrikanske verden. Noen av de mest prominente inkluderer: Osibisa (UK/GH), Molefi Kete Asante (US), Bertrand Besigye (NO), dead prez (US), Gloria Rolando (CU), Kat Francois (UK), Zubz (ZA), Noora (NO), Jaqee (SE), Umar Bin Hassan (US), Best Kept Secret (UK), Sofian (NO), Andrew Mohammad (UK), Pops Mohamed (ZA), Olumide Popoola (DE), Benji Reid (UK), Queendom (NO) og Haile Gerima (ETH).

HVEM STÅR BAK AHW?
AHW’s arbeid koordineres av et sekretariat og et ressursteam med fagpersoner, konsulenter og spesialister fra afrikanske miljøer i Norge. Et nettverk av ca. 30 samarbeidspartnere bistår også i gjennomføringen. Medarbeiderne har opprinnelse fra mer enn 20 land og utgjør en bred og sammensatt kompetansegruppe.

HVA ØNSKER AHW Å OPPNÅ?
AHW’s målsetting er å synliggjøre viktige aspekter ved Afrikas mektige og ukjente fortid gjennom musikk, poesi, filmer og paneldebatter. Festivalen holder et høyt kunstnerisk nivå samtidig som den søker å tiltrekke seg et bredt sammensatt publikum og gjøre historie relevant i en moderne setting.

HVA ER SÅ VIKTIG MED AFRIKANSK HISTORIE OG KULTUR?
Afrika – som menneskehetens vugge – angår alle mennesker. Det er bekymringsfullt at den allmenne kunnskapen om Afrika knytter seg til negative nyhetsbilder, stereotype oppfatninger og stor uviten. En større forståelse for Afrikas mektige og stolte historie bidrar til et høyere bevissthetsnivå og et bedre grunnlag for likeverdig sameksistens.

HVEM ER AHW’S MÅLGRUPPE?
AHW ønsker å nå ut til et så sammensatt og mangeartet publikum som mulig. Dette inkluderer barn, ungdom og voksne, utøvende kunstnere og kunstinteresserte, akademikere og studenter, enkeltpersoner og organisasjoner.

HVA KAN MAN SAMARBEIDE MED AHW OM?
AHW sitter på et stort nettverk av afrikanske kulturformidlere, forelesere, kunstnere og ressurspersoner, i Norge og internasjonalt. Organisasjonen kan formidle råd, konsultasjon og kompetanse til gjennomføring av kulturaktiviteter, samt bistå med formidling, kontaktetablering og utvekslingsprosjekter. Organisasjonen inngår også direkte samarbeid med en rekke partnere om konkrete arrangementer og utviklingsprosjekter.

AFRIKAN HISTORY WEEK – Prosjekter og Events
Den årlige kulturfestivalen ”Synlig-Usynlig” er en sammensetting av mange under-prosjekter og events:
Prosjekt Innhold Hensikt/mål

Uhuru Åpningsseremoni Åpning- og velkomsttaler. Smakebiter fra ukens program. Anerkjennelse av festivalen og dens betydning i Norge.

Nommo Ordet Som Snakker** Utarbeiding og fremføring av nyskapende poesi. Utvikling og anerkjennelse av banebrytende poesi
Gateprofeter Utarbeiding og fremføring av kulturelle uttrykksformer knyttet til Hip-Hop og ungdomskultur Utvikling og anerkjennelse av kulturelle elementer innen Hip-Hop.

Afrika Live Kunstnerisk samarbeid, bestillingsverk og fremføringer av musikk på tvers av nasjonale grenser og sjangre Krysse musikalske skillelinjer, skape samarbeid og inspirere til nye musikkopplevelser

Dida Dans*** Samproduksjon – danseforestilling – med koreografer, dansere og kunstnere fra ulike land og uttrykksformer Samarbeid mellom ulike sjangre, eksperimentere med form og budskap, skape nye uttrykk.

Øyet Som Ser Filmvisninger og møter med regissører, fra hele den pan-afrikanske verden Skape anerkjennelse av film som kulturformidler.

Indaba Fagseminar**** Fagseminar med fagpersoner og praktikere innen flerkultur Tilføre fagmiljøene nye metoder, kritisk analyse og inspirasjon.

Symposium Paneldebatt som tar opp aktuelle og kontroversielle temaer Skape bevissthet og refleksjon rundt temaer som utfordrer.

Prins & Prinsesse Forestilling og verksted for barn Engasjere barn og foreldre i lærerike kulturaktiviteter.

Jump Up Ungdomskultur-kveld Verksted og kulturkveld for ungdom under 18 år Engasjere og inspirere ungdom.

Hail The Queens Kulturkveld tilegnet afrikanske kvinners kamp for anerkjennelse og verdighet Utvikling av kulturelle uttrykksformer og bevisstgjøring.

Hail The Kings Kulturkveld og solidaritets-arrangement Oppmuntre til solidarisk engasjement gjennom kultur.

Adornment Markedsplass med workshops og utstillinger av afrikansk håndverk og brukskunst Eksponere – og øke bevisstheten rundt – symbolikk, estetikk og kulturutvikling.

Kinane Exchange***** Artists in Residency prosjekt hvor kunstnere fra et annet land inviteres for å holde workshops sammen med artister i Norge, i festivalens forberedelsfase Skape samarbeid mellom kunstnere, utvikle nye uttrykksformer og kreative måter å formidle afrikansk historie på.

* Uhuru = Øst-afrikansk (KiSwahili) uttrykk som betyr ’frihet/frigjøring’
** Nommo = Vest-afrikansk (Dogon) uttrykk som beskriver ‘det muntlige ord som en mektig energi’
*** Dida = Vest-afrikansk (Yoroba) uttrykk som betyr ”kraft til å skape”
**** Indaba = Sør-afrikansk (Nguni-språkfamilien) uttrykk som beskriver et ‘rådsmøte’
***** Kinane = Sør-afrikansk (seTswana) uttrykk som betyr ’historie-fortelling’
___________________________________________________________ Gjennomføringen av alle arrangementer avhenger av økonomisk kapasitet -

Billetter tilgjengelig nå

Dance Workshops

Party and Festivalpass